Ronald Knol   Organist

Ronald Knol (1963)

Er zijn mensen die denken in kleuren, er zijn mensen die denken in beelden en er zijn ook mensen die denken in muziek. Dit laatste is bij mij het geval. Op achtjarige leeftijd begon ik een psalm te spelen op het traporgel. Noten lezen kon ik niet, muziekles had ik nog nooit gehad, maar het orgelspelen ging als vanzelf, zonder dat iemand me dat had uitgelegd of voorgedaan. Vanaf toen wist ik dat het bespelen van een orgel, in de meest uiteenlopende toonsoorten, bij mij hoorde zoals ademen.

Gevoelens van blijdschap, verdriet, frustratie en hoop komen bij het spelen van muziek naar buiten. Improviseren is hierbij de uitlaadklep en een leven zonder muziek is voor mij onvoorstelbaar.

In de loop der jaren heb ik veel verschillende dingen in de muziek gedaan.
Ik heb een gospelkoor muzikaal begeleid en geleid, muziek voor een musical gecomponeerd, in diverse plaatsen als (vaste) kerkorganist gewerkt en ik ben als vaste begeleider verbonden geweest aan het Chr. Mannenkoor Steenwijk.
Een bijzonder moment in mijn leven was de ontmoeting met pianist Harold Kooij. Harold en ik bleken dezelfde passie voor muziek te hebben en wij voelden elkaar naadloos aan, waardoor samen improviseren voor ons beiden een natuurlijk iets bleek en als een feest aanvoelde

Bij vele diensten en concerten hebben we samen gemusiceerd met als hoogtepunten de drie cd’s die we hebben uitgebracht, ‘Blessed Assurance’ ( naar het lied Volle Verzekering), ‘Pure Delight’ ( naar Gez. 290: Er is een land van louter licht) en de Kerst cd 'Er is een Roos ontloken'.

Ik leidde een druk leven, zowel bij het verzekeringsbedrijf waar ik werkzaam was, als in de muziek. Naast de zondagse diensten waren er concerten en veel rouw- en trouwdiensten. Wat betreft de laatste twee werd ik vaak gevraagd vanwege de persoonlijke noot die ik in de muziek kan leggen door geliefde melodieën van de personen waarom het draait in mijn improvisaties terug te laten komen, dwars door andere muziekstukken heen. Dit raakt mensen.

Maar dit drukke leven werd te veel van het goede. 2015 werd een jaar van knopen doorhakken. Per 01-01-2016 heb ik na 30 jaar de verzekeringsbranche vaarwel gezegd. . 
Hierdoor ontstaat een situatie waarin ik meer tijd kan besteden aan mijn grote liefde, de orgelmuziek. De presentatie van mijn eerste solo cd, ‘Uit het hoofd, uit het hart’ vormt dan ook de aftrap voor een nieuwe toekomst, waarin muziek de hoofdrol speelt.

Een toekomst die ik met vertrouwen tegemoet zie.